Türkiye İş Kadınları Derneği - Turkish Business Women Association
GERİ DÖN
20 Mart 2021
A+ A-

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilmesine İlişkin Açıklama

Dünya'da ilk defa İstanbul'da imzalandığı için “İstanbul Sözleşmesi" olarak övünçle andığımız şiddeti önlemek amaçlı uluslararası İstanbul Sözleşmesi hem ülkemizde hem dünyada kadınların şiddete karşı korunmaları yönünde devletlere önemli sorumluluklar yükleyen ve somut adımlar atmaya iten önemli ve değerli bir sözleşmedir.

Gerek hazırlanması aşamasında, gerek uygulamadaki eksiklerin giderilmesi aşamasında tespit ve görüşlerimizi TIKAD olarak Cumhurbaşkanlığımızla sürekli paylaştık ve İstanbul Sözleşme'sine katkımızı sunduk. Ancak bu kıymetli girişim özellikle son dönemde maalesef toplumsal çekişmenin nesnesi haline getirilerek, taraflar üzerinde bir baskı unsuruna dönüştürülmüştür. İstanbul Sözleşme'sinden çıkılması biz kadınları üzmüş ve kadınların elde ettiği kazanımların kaybedilmesi dolayısıyla, büyük bir gerginliğin tetiklenmesine zemin yaratarak kamuoyunu derinden etkilemiştir.

TİKAD dün olduğu gibi bugün de; kadınlarımızın, genç kızlarımızın ve çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel olarak korunması için kendi öz değerlerimizi de gözeterek, sahip olduğumuz hakları daha da ileri seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam edecektir. Başta ülkemiz olmak üzere, bütün dünya kadınlarının toplumsal konumunu yükseltmek, ekonomik ve sosyal bakımdan güçlendirmek, onları şiddetin her türüne karşı korumak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmeye devam edecek, ilgili uluslararası anlaşmalarda kadın haklarının en etkin şekilde yer almasına öncülük etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

TİKAD olarak bu durumda sözleşmeden çıkılmasını üzüntü ve kaygıyla karşıladığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız, Saygıdeğer TBMM ve kamuoyuyla paylaşırız.