Turkçe | English   

 
 
Başkan'dan
Küresel değişim, tüm dünyayı etkilediği gibi bizleri de derinden etkilemektedir

 

Değerli dostlar,
Değerli basın mensupları,
Hepinizi Tüm İş kadınları Derneği, TİKAD adına saygıyla selamlıyorum.
Türkiye'nin geleceğine, önemli katkılarda bulunacağına inanarak yola çıkıp, oluşturduğumuz TİKAD, 1 Mart 2004
tarihi itibariyle kimlik kazanmış bulunmaktadır.
Eminim ki hepiniz TİKAD nedir' Ve böyle bir yapılanmaya niçin ihtiyaç duyulmuştur' Diye soruyorsunuzdur. TİKAD; profesyonel liderlik doğrultusunda, iş kadınlarını ve çalışan kadınları bir araya getirerek, kamuoyunda etkisini artırmak, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak, ve Türkiye'nin çağdaş dünya ile bütünleşmesinde aktif rol almak arzusuyla, iş dünyasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayarak kurulmuş bir dernektir.
Değerli dostlar,
Küresel değişim, tüm dünyayı etkilediği gibi bizleri de derinden etkilemektedir. Bu değişim, dinamik ve sürekli bir değişimdir. Türkiyeli kadınlar olarak bizler de, sürecin dışında kalmamak ve dünyadan kopmamak için, değişimin dinamiklerini doğru analiz etmeli ve yeni stratejiler geliştirmeliyiz. Çünkü bu değişim, bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri, daha derinden etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye, başta ekonomik olmak üzere, siyasal ve sosyal alanlarda, yükselen değişim taleplerini karşılamak ve gereğini yerine getirmek için, her an hazır olmalıdır.
TİKAD olarak, kamuoyu karşısına çıktığımız bu ilk günde, değişim sürecinin ve sonrasına ilişkin politikaların, belirlenmesinin ve uygulanmasının, takipçisi olacağımızı buradan deklare ediyoruz.Devlet İstatistik Enstitüsü, 2003 yılının son çeyreğinde büyüme hızını 7.2 olarak açıklamıştır. Yıllık büyüme hızı ise, tahminlerin üzerine çıkarak, 5.9 olarak gerçekleşmiştir. Milli gelir rekor seviyede artış göstermiş ve enflasyon seneler sonra tek haneli rakamlara inmiştir.
Geçen birbuçuk yıl içerisinde, faiz oranları neredeyse yüzde 50 azalmıştır. Salt rakamlar bazında bakıldığında, bunlar olumlu gelişmelerdir. Ancak, rakamlar dünyasında çok olumlu görülen bu gelişmeler, reel olarak topluma yansımamaktadır. Bundan çıkan sonuç; başta hükümet olmak üzere hiç kimse, sadece rakamsal bir başarıyla yetinmemelidir.
Ekonomik iyileşmenin topluma bir an önce yansıması için, gelir adaletsizliğini ve işsizliği önleyici politi-kaların, ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Bu konuda, hükümete ve biz işverenlere büyük görevler düşmektedir. Yeni yatırımların artırılması için, hükümet teşvik edici politakalar hayata geçirmeli, işverenler ise istihdam artırıcı ve işsizliği önleyici yeni yatırımları artırmalıdır.
Değerli arkadaşlar,
Biz hükümetin birbuçuk yıllık icraatını başarılı bulmaktayız. Başta Avrupa Birliği hedefine ulaşılması olmak üzere, Kıbrıs konusunda da hükümetin çalışmalarının ve girişimlerinin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ekonomik iyileşme, iç piyasalarda ve yabancı yatırımcılar nezdinde, güven ortamının yavaş yavaş oluşmaya başlaması, gelecek için ümit veren gelişmelerdir. Ancak, bu pozitif havanın devam etmesinin, hükümetin kararlı ve süreklilik arz eden politikaları, sürdürmesiyle mümkün olacağı unutulmamalıdır. "İstikrar", Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç için, sihirli kelimedir. Bu noktada, TİKAD olarak üzerimize düşen hertürlü görevi, sonuna kadar titizlikle yapma gayreti içinde olacağımızı, belirtmek isteriz.
Yabancı sermayenin ülkemize gelmesi için, Sayın Başbakan'ın bir süredir yürütmekte olduğu, yurtdışı ziyaretlerinden oluşan girişimi, Türk İş adamları için verimli geçmiştir. Gelecekte Türk İş adamlarının yanısıra Türk İş Kadınları da, TİKAD çatısı altında, kendilerine verilecek bu görevleri başarıyla yapacağına kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye imajının, yabancı ekonomi ve finans çevrelerinde, iyileştirilmesi ve notunun yükseltilmesi için, önemli projeler üzerinde çalıştığımızı da, buradan duyurmak istiyoruz.
Ayrıca, yabancı iş kadınlarıyla kurduğumuz işbirliği, hükümet politikaları ile desteklendiği takdirde, ülkemiz için yeni yatırımların ve girişimlerin habercisi olacaktır.
Yerel seçimlerin sonuçları, tek parti iktidarının nimetlerini halkımıza yakınlaştırmıştır. Hükümete, ekonomik iyileşmenin halkımıza yansımasını sağlamak için, büyük bir şans verilmiştir. Hükümetin, bu şansı doğru ve iyiniyetli olarak kullanması, ülke yararı için kaçınılmaz bir durumdur.
Ve bizim de hem umudumuz hem beklentimizdir.
Değerli arkadaşlar,
Değerli basın mensupları,
En kısa zamanda, kurucu üyelerimizle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'e ve Sayın Başbakan'a tüm kadınlar ve Türkiye iş kadınları adına, fikir alış-verişinde bulunmak için ziyaretler planlamaktayız. Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın önerilerini almak ve Sayın Başbakan'ın düşüncelerini öğrenmek açısından, bizim için önem taşımaktadır.
TİKAD, iş dünyasına yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlamanın yanında, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren her konuda, gereken çalışmaları, Ulu Önder'in; "muasır medeniyet" hedefi doğrultusunda, titizlikle yapacaktır.
Önümüzdeki dönemde, özellikle gelişmiş ülkelerde, aynı amaçla kurulan derneklerle, görüş alışverişinde bulunarak, ulusal ve uluslararası faaliyetlere imza atacağımızı, şimdiden kamuoyuna duyuruyoruz. Siz değerli basın mensuplarının katkısıyla, oluşturacağımız kamuoyu desteği, heyacanla çıktığımız bu yolda, bizleri başarıya ulaştıracağına inanıyor, saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim.

 

 
Faaliyetler
21.09.2021
BM Genel Kurulu kapsamında, TİKAD Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi´nin teşrifleriyle New York'ta "Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü" başlıklı bir konferans düzenledi.


09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği