Turkçe | English   

 
 
Başkan'dan
Demokratikleşme Paketi Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

            Dün Sayın Başbakanımız tarafından bizzat açıklanan Demokratikleşme paketinin ülkemizin ekonomik gelişimi ile paralel bir sosyal gelişimin önünü açacağına inanıyoruz. Türkiye'nin tarihsel süreci içersinde karşılaştığı reel durumlar ile örtüşmeyen düzenlemelerin kaldırılması veya revize edilmesi halkımızın birlikte yaşam kültürüne hizmet edecek önemli bir çalışmadır, ve TİKAD olarak, biz bu yolda atılan adımları olumlu değerlendiriyoruz. Elbette bu paketle tüm sorunlarımızın bir anda çözülmesini beklemek doğru olmaz, nitekim Başbakanımızın da belirttiği gibi, bu bir süreçtir. Hükümetimizin cesur adımları sayesinde Türkiye on bir yıllık bu dönemde hayal dahi edilemeyen bir noktaya gelmiştir, inancımız o ki, Başbakanımızın 2023 vizyonu Türkiye'yi bundan da farklı bir noktaya taşıyacaktır.

            Demokratikleşme Paketi'nde yer alan Ana dilde eğitim, Köy isimlerinin değiştirilmesi, ibadet özgürlüğü, Kamuda baş örtüsünün serbest bırakılmasına ilişkin düzenlemeler, her ne kadar daha yapılması gereken  çok şey olsa da, bir çok kesimin sıkıntılarına belli noktalarda çare olacaktır. Biz başörtüsünün her alanda serbest bırakılması gerektiğini daha öncede ifade etmiş ve söz konusu yasağı kadınların önündeki engellerden biri olarak gördüğümüz için de bu konuda  Anayasa değişikliğine katkı çalışması adı altında TİKAD olarak 2010 yılında hazırlatmış olduğumuz "Başörtüsü Kamuoyu Araştırma Raporu"nu sayın Başbakanımıza sunmuştuk.

            İş dünyası olarak, ülkemiz demokrasi  alanında ne kadar yol alırsa, ekonomik alanda da o kadar yol alacaktır diye  düşünüyoruz; bu Paket batıyla aramızdaki entegrasyonu daha da kolaylaştırmamızı sağlayacaktır. Uzun yıllardır Türkiye'nin ayağını bağlayan prangaların sökülüp bir kenara atılması, toplumsal anlaşmazlıkların uzlaştırılması yoluna gidilmesi, halkın taleplerinin karşılanması önemlidir. İnanıyoruz ki, Türkiye demokrasisini daha da geliştirecektir, nitekim son onbir yıl içinde aslında pek çok alanda  gelişmeler olmuş ve bu süreç içersinde Başbakanımızın açıkladığı demokratikleşme paketinin zemini zaten hazırlanmıştır. Bu paket atılacak daha büyük ve hızlı adımlar için  sadece bir başlangıçtır ve Türkiye'yi bekleyen geleceğin zeminini hazırlamaktadır.

            TİKAD olarak, son derece yapıcı ve birleştirici özellikler taşıyan  bu Demokratikleşme Paketinin Türkiye'nin yararına olduğuna inanıyor, kadınlara dönük düzenlemelerin sayılarının çoğaltılması yönünde daha fazla ve daha kapsamlı adımlar atılmasını da bekliyoruz. Tüm hassasiyetlere özen gösterilerek hazırlanmış olan bu Demokratikleşme Paketinin  ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

TİKAD BAŞKANI

  Nilüfer BULUT

 

 
Faaliyetler
21.09.2021
BM Genel Kurulu kapsamında, TİKAD Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi´nin teşrifleriyle New York'ta "Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü" başlıklı bir konferans düzenledi.


09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği