Turkçe | English   

 
 
Başkan'dan
Merkez Bankası Faiz Artırma Kararı hakkında Basın Açıklaması

03.02.2014

Basın Açıklaması

                Merkez Bankasının "fiyat istikrarı" ilkesi çerçevesinde aldığı  faizleri yükseltme kararının reel sektör üzerinde bir baskı oluşturması kaçınılmazdır. Umuyoruz ki, Bu faiz artırımı kurlarda denge ve  istikrar sağlanması yönünde işe yarar bir yöntem olsun. Güvenli bir yatırım ortamı ve Türkiye ekonomisi açısından son derece belirleyici olan faiz ve kur dengesi arasındaki gelgitler en fazla serbest piyasa  üzerinde etki yaratacaktır. Dengeli, stabil  bir kur seviyesinin, sürdürülebilir ihracat açısından son derece önemli olduğunu biliyoruz.

            Ancak,   Merkez Bankası’nın para politikasının sadece “fiyat istikrarına” endeksli hareket etmesinin getirdiği sakıncaların başında ekonomik büyümenin zaafiyete uğramasının geldiği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla  Türkiye'nin para politikalarının  belirlenmesi aşamasında “ekonomik istikrar”ın da dikkate alınması şarttır.  Dövizdeki ani hareketlenmelerin ve bu hızlı iniş çıkışların getireceği zararlar büyük olacaktır. O nedenle, elzem ayarlamaların yapılması anlaşılır birşeydir; ancak küresel ekonomide kur hareketlerinin yaratacağı büyük dalgalanmaların da hesap edilmesi gerekir. Zira, özellikle reel sektör açısından, ve kobiler açısından yüksek faiz artırımı ciddi sonuçlar yaratabilir.

            Merkez Bankasının faiz artırımı henüz yeni bir gelişmedir, sonuçlarını görmek için biraz beklememizde yarar olduğu görüşündeyiz. TİKAD olarak; ticari yaşamın bundan en az şekilde etkilenmesi için Türkiye olarak, önlemlerimizi almamız gerektiğini düşünüyoruz, çünkü ne Avrupa'daki ekonomik daralma, ne de ABD'deki ekonomik krizin artçıları henüz bitmiş değildir.

            Kurlardaki dalgalanmanın en kısa sürede durulmasını bekliyoruz, zira Avrupa Merkez bankasının da FED gibi parasal genişleme kararı alması söz konusu olabilir. Kurdaki dalgalanmanın dengelenmesi ile birlikte Merkez Bankasının faiz arttırma kararının bu kadarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Küresel büyüme sıkıntılarının yaşandığı bu süreçte yüksek faiz ortamı Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerini olumsuz etkileyecektir. Bununla birlikte, TİKAD olarak, bu süreçte Merkez Bankasının da katkılarıyla, ülkemizin OECD ülkeleri ve AB ülkeleri ortalamaları üzerinde bir büyüme performansı göstermesini bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz dönem, gelişmekte olan piyasalar açısından dikkatli olunması gereken bir süreç olacaktır, Merkez Bankasının da zaten bu yönde daha proaktif eylem biçimine yönelmesini bekliyoruz.

            Türkiye ekonomisinin, siyasal çalkantılardan mümkün olduğunca yıpranmaması için herkesin elini taşın altına koyması gerekir, son on yılda parlak bir ivme yakalayan ekonomimizin, yine gelişim yönünde ilerleyebilmesi şüphesiz siyasi istikrara bağlıdır. Geçici çözümler ve spekülasyonlar uzun vadede ekonominin kalıcı hasarlar almasına yol açacaktır. Ülke siyasetinin ve ekonomisinin  istikrar rotasından sapmaması için hepimizin özenle çalışması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.

   TİKAD BAŞKANI

    Nilüfer BULUT
Faaliyetler
09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


02.03.2021
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği