Turkçe | English   

 
 
Başkan'dan
İşçi ölümleriyle ilgili Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

 

Mecidiyeköy'de inşaatı devam eden  Plaza'da meydana gelen asansör kazasında 10 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözlerin tekrar iş kazaları ve işçi ölümleri problemine çevrilmesi nedeniyle, TİKAD olarak son derece önem verdiğimiz bu konunun ciddiyetini bir kez daha vurgulamak, görüşlerimizi ve çözüm önerilerimizi aktarmak isteriz.

Öncelikle, on işçimizin ölümü tüm Türkiye'yi ve bizi derinden üzmüştür; kendilerine  Allahtan rahmet ve kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Arzu ediyoruz ki, böyle dikkatsizlik, eğitimsizlik veya ihmal gibi nedenlerle artık işçilerimiz  ölmesin.

Türkiye iş kazalarında Avrupa ülkeleri arasında birinci, Dünya ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Son on yılda her alanda atılım yapan, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilirlik kapasitesini yükselten ülkemizin iş kazaları sıralamasında edindiği yer, ne yazık ki, Türkiye'ye hiç yakışmıyor.

Emek yoğun sektörlerin tehlikeli işler sınıfındaki payı diğer sektörlere oranla daha fazladır. Mutlaka her alanda ama özellikle bu riskli sektörlerde yapılacak çalışmalar hayati önemdedir.  

TİKAD olarak uzun zamandan beri "Büyük şirketlerin kendi kalifiye ara elemanlarını kendilerinin yetiştirmelerine olanak tanıyacak alt yapının şirketin kendi bünyesinde oluşturulması" çerçevesinde bir proje yürütüyoruz.

Aslında mevcut kanun ve yönetmelikler hem işçilere hem de işverenlere ciddi  yükümlülükler getiriyor.  Nitekim, inşaat, madencilik gibi riskli iş kolları başta olmak üzere tüm çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) alması zorunlu olup, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle bu belgeye sahip olmayan işçiler çalıştırılamayacak,çalıştıran işverenler yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklardır.

Öncelikle iş güvenliğinin geliştirilmesi, kalifiye ara eleman açığının kapatılması ve istihdamın önünün açılması amacıyla çıkartılan "sertifikasız ve eğitimsiz işçi" çalıştırmayı yasaklayan bu kanun ve yönetmeliklerimizin pratikte de karşılıklarının olması artık kaçınılmazdır.

MYB'siz işçi çalıştıran şirketlerin ödemek zorunda kalacakları cezaların yüksekliği, "kendi iş alanında kendi işçilerine mesleki yeterlilik eğitimini şirketin kendisinin vermesi" fikrini işveren açısından cazip kılmaktadır. Sürekliliği nedeniyle de makul hatta ekonomik bir yöntemdir. Yanısıra, Bu hem ülkemizde kurumsallık anlayışının yerleşmesine hem de şirketlerin bir anlamda "kendi ara elemanlarını kendilerinin yetiştirmesine" imkan sağlamaktadır.

Bir işveren örgütü olarak TİKAD üzerine düşen sorumluluğu bu çalışmasıyla yerine getirmiş, böylece ihmal ve eğitim eksikliği gibi önlenebilir ölümleri ortadan kaldırmak için bir kampanya başlatmıştır.

Tüm işverenlerin her platformda "ara eleman bulamıyoruz" serzenişlerinin de bir çözümü olan projemizin tüm iş dünyasını harekete geçireceğine, sektör temsilcilerimizin ve  hükümetimizin desteğini alacağına, işverenlerce sahiplenileceğine inanıyoruz.

Şayet ülkemizde iş kazaları rakamları yerine ekonomik büyüme  rakamlarının yukarı tırmandığını görmek istiyorsak;  patronlar olarak bu alandaki çalışmaları dikkatle takip etmeli, beşeri sermayeye yapılacak yatırımın önemini görüp, uygulamaya geçirmeliyiz. Nitekim, TİKAD'ın bu kampanyası kanıtlayacaktır ki, işçi ve işveren birlikte Türkiye'nin bu utanç dolu "işçi ölümleri" tablosunu da değiştirebilecek güçtedir.

 

      TİKAD BAŞKANI

      NİLÜFER BULUT

 

 
Faaliyetler
21.09.2021
BM Genel Kurulu kapsamında, TİKAD Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi´nin teşrifleriyle New York'ta "Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü" başlıklı bir konferans düzenledi.


09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği