Turkçe | English   

 
 
Başkan'ın Konuşmaları
Güvenlik mi, Özgürlük mü ?

Sevgili dostlarım, gelişen teknoloji ve bu sayede hızla küreselleşen dünya “Orwell’in kafasındaki dünyanın” kurulmasına yol açarken, artan saldırılar ve aynı oranda şiddetlenen terör dalgaları da “insanlığı” daha fazla güvenlik aramaya itti. Aslında tarih boyunca oluşan sosyal-siyasal-ekonomik tezlere baktığmızda “güvende olma” duygusu içinde birbirine yaklaşan veya güvende olamamanın verdiği huzursuzluk içinde birbirine saldırmayı seçen toplumlar gördük. Sistem her zaman tez-antitez arasında şekillendi ve arada kalanlar gerçeği fazla sorgulayamadan “güvenlik” arayışına düşerek veya sistemi kuranlar-şekillendirenler tarafından itilerek bu “diyalektik yapının” içine düştüler.

 

Ben geldiğim ülkeden yani YENİ DÜNYA DÜZENİ içinde ana oyunculardan biri olma yolunda ilerleyen Türkiye’den örnek vermek istiyorum. Bir önceki dünya düzeni çift kutuplu olarak kuruldu ve Amerika’nın karşısında konumlanan Soyetler Birliği dünya insanını tez-antitez arasında “yerini seçmeye” itti ! Türkiye de kendini yaratılan bu diyalektik içinde genele kaptıran ülkelerden biriydi ve “Sovyet tehlikesinin abartıldığı” bir yapı içinde Batı Blokuna doğru “anlamsız ve kontrolsüz” bir şekilde itildiğini gördük, yaşadık. NATO’nun en büyük ikinci ordusunu kurmak ve Sovyet tanklarına karşı durmak zorunda hisseden Türkiye, ekonomik gelişme yolunda kullanması gereken kaynaklarını abartılan bir korku içinde, gerçekleri sorgulayamadan “silahlanma” yolunda harcadı. Sonra bir sabah kalktık ki; diyalektik yapı çökmüş ve “Sovyet tehditi” anlamsızlaşmış. Bir not daha düşeyim; Türkiye’yi işgal edeceği iddia edilen Kızıl Ordu, Çeçenistan’da bile başarılı olamadı. O zaman soralım; kim, kimler bizi bu yola soktu, korkuttu ve eski dünya düzeni içinde “güvenlik algılamasını” abartarak özgürlük dinamiğine darbe vurdu !

 

Gelelim yakın tarihe. 1989 sonrası çöken “eski dünya düzeni” yerine yenisi gerekiyordu ve aranan “paradigm” 2001 sonrası oluştu. Yeni denklemde Amerika super güç ve karşısında konumlandırılan ve gücü yine abartılan “Ortadoğu kaynaklı İslami terör” algılaması vardı. Süper güç-Terör arasında aynen ABD-RUSYA arasında olduğu gibi bir seçim yapmak gerekiyorsu ve bu seçim sırasında siyasal-sosyal-ekonomik dinamikler yeniden şekillendi...

 

Sevgili dinleyenler, özgürlük-güvenlik dengesi insanın doğasında olan, bilinç ve bilinçaltı dinamiklerimize kadar işlemiş ve insanoğlu varoldukça  “sorgulanmaya” devam ama “edecek bütünsel bir kavram. Aslında birey düzeyinden toplumsal bilince kadar her düzeyde devam eden bir sorgulama, bir çatışma. Doğrusu nasıl bir oranda oluşmalı veya nasıl bir sentez oluşmalı sorularında da verilecek kesin bir cevap yok. Denge tam olarak optimal noktada oluşmaz ise ortaya “ikisinden birini abartmış hastalıklı toplumlar” çıkabilir. Bu noktada en önemli görev topluma yön veren başta devlet dediğimiz mekanizmalara ve alt dinamiklere yön veren düşüncelerimizi şekillendiren toplum önderlerine düşüyor. Tarihten acı bir örnek; Hitler, yoktan bir tehlike yaratıyor, halkı buna inandırıyor ve güvenlik-özgürlük dengesini istediği yönde ihlal ederek dünyayı ateşe atıyor. Yakın döneme de bakalım. 2001 sonrası Amerika’da yaşananlar ve “bu olaydan yararlanarak” ortaya çıkana Orwell tipi devlet yapıları...

 

Son olarak; insanoğlu dünya üzerinde yürümeye başladığı günden itibaren “güvenlik arayışına” girmiş, doğaya karşı savaşında ve kalabalık yaşama geçtiği andan itibaren de güvenlik-özgürlük dengesini sağlamaya çalışmıştır...Güvenlik-özgürlük dengemizin bozuk olduğu bir dönemden geçerken “optimal noktayı” bulmak ve dünya halklarına mal etmek, sağlıklı sosyal yapılar koymak dileklerimle... 
Faaliyetler
09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


02.03.2021
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği