Turkçe | English   

 
 
Başkan'ın Konuşmaları
TİKAD Başkanı Uluslararası "Barış için Bilim Konferansı"nda bir konuşma yaptı.

Saygıdeğer konuklar,

 

Hepimiz biliriz ki; İnsanın içinde yaşadığı evreni anlama çabası yani, bilimin ilk adımlarını attığı çağ, insanlık tarihi kadar eskidir.

 İnsanoğlu o zamandan bu yana çok yol katetti, ve bilim modern dünyamızı derinden ve inanılmaz  biçimde değiştirdi. 

Hayatın her alanını öylesine  kavradı ki, onun olumlu yanlarının  hatırına, sebep olduğu olumsuzlukları kabullenmek noktasına geldik.

 Bilim dünyasının muhteşem çağı  olan 20. Yüzyıl’da insanlık 2. Dünya savaşı sırasında,  gelmiş geçmiş en büyük bilimadamlarından biri olan Einstein’ın dehasının en korkutucu yan ürünlerinden birinin, atom bombasının  Japonya’da Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılarak binlerce insanın feci şekilde ölmesine,  yani insanoğlunun  kendini yok etme kabiliyetine olduğu  gibi,  insanın aya  ilk adımını  atmasına da tanıklık etti;

günden güne biz Gezegenimizi  insanoğlunun biyolojik olarak içinde yaşayamayacağı  bir atmosfer oluşturmaya  doğru iterken, tıptaki baş döndürücü gelişmeler birçok hastalıkların, yaralanmaların tedavisini mümkün kılarak insan ömrünü uzattı;

 internet bir yandan iletişim olanaklarının artmasını  kolaylaştırarak  bilgi ve fikir aktarımına imkan verirken, diğer yandan insanların yaşam haklarını  elinden almaya değin  gidecek  kadar  özel hayatı ve sivil hakları tehdit ediyor.

 Bilimin karanlık ve kaygı yaratan bir tarafının olduğu açık. Ama  bilimin bu büyük çelişkisi, bir yandan hayatımızı  kolaylaştırırken,  bir yandan da kendisi geliştikçe varlığımızı yok edecek araçları günden güne daha hızla önümüze getirmesi,  temelde iyi ile kötü arasındaki diyalektikten başka bir şey değildir.

Din, dil, ırk ayırt etmeden tüm insanlık bugün kurmuş olduğu bu büyük uygarlığı bilim ve teknolojiye borçludur.

Ülkelerin bilim ve teknoloji altyapılarını sanayi süreçlerinde kullanarak ürüne, dolayısıyla toplumsal refaha dönüştürebilme kapasiteleri hayati önemdedir.

 Bilimin teknoloji eliyle eğitim sosyal ve ekonomik gelişim gibi insanlığın faydasına kullanımı yerine, çeşitli gerekçelerle aç gözlü  üretim  ve silahlanma gibi insanlığın zararına kullanımı bilimin değil,  insanoğlunun  bir “seçim” sorunudur.

 

Dünyada barışa zemin hazırlamanın yolu herşeyden önce Sivil hakların tesis edilmesinden geçmektedir. Bu anlamda; beşeri bilimlere de, en az pozitif bilimlere olduğu  kadar görev düşüyor; çünkü bilimsel gelişmeler ancak ve ancak özgür bir ortamda hayat bulabilir ve insanlığa hizmet edebilir.

Savaşın sebep olduğu felaketlerin yaşanmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inancımızı koruyarak, barış için hiç yılmadan mücadele etmek her bireyin insanlığa borcudur.

Nilüfer BULUT

TİKAD BAŞKANI
Faaliyetler
21.09.2021
BM Genel Kurulu kapsamında, TİKAD Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi´nin teşrifleriyle New York'ta "Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü" başlıklı bir konferans düzenledi.


09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği