Turkçe | English   

 
 
Köşe Yazıları
Türkiye´nin "Gelecek" Vizyonu

Stratejiyi; “önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.” olarak tanımlayabiliriz. Bu tanıma göre belli bir amaca ulaşmak için yürümemiz gereken yol önceden belirlenmiş olmalıdır. Eğer ilerlediğimiz yolu sürekli olarak değiştiriyorsak herhangi bir stratejinin varlığından sözedemeyiz. Bir başka önemli nokta da yeni stratejilerden söz edildiğinde geleceğin planlandığının unutulmamasının gerektiğidir.

 

Geriye dönüp baktığımızda, 1923’te ilk yola çıktığımız “modern dünya ile buluşma yürüyüşü” nün birçok kez sapmalarla aksadığını, bazı dönemlerde yön duygumuzu tamamen yitirdiğimizi, bazı dönemlerde tekrar doğru yolda ilerlediğimizi görebiliriz. Bu yürüyüşün zaman zaman yön değiştirmesi ve aksaması ne yazıkk ki buluşma noktasına varışımızı geciktirmiştir. 

 

Toplum olarak ülkemizin hangi stratejiyle geleceğe yürüdüğünü çok iyi bilmemiz ve bu bilinçle hareket etmemiz hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü dünyada konjüktürel dengeler her geçen gün değişmektedir. Bugün ortadoğuda yaşanan gelişmeler karşısında nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini gene sözünü ettiğimiz strateji belirleyici bir rol oynamalıdır. Birinci Dünya Savaşı’ndan bugüne aslında hiçbir ülke hiç bir savaşta gerçek anlamda bir zafer kazanamamıştır. Ulu Önder Atatürk’ün de belirttiği gerçek zafer olan “ekonomik zafer”i kazanan birçok ülke, bugün ekonomik uluslararası gelişmelere yön vermektedirler.

 

Türkiye’nin içerde ve dışarda karşı karşıya olduğu sorunların çok yönlü oluşu, çözümü zorlaştırmakla beraber, merkezinde “ekonomik gelişmişlik” kavramını barındırıyor olması bizleri çözüm noktasında cesaretlendirmelidir. Uluslararası toplumdan kopmadan, kendi iç dinamiklerini doğru yorumlayarak hareket eden bir Türkiye, geleceğin etkin ülkelerinden biri haline gelecektir. Bu vizyonla olaylara baktığımızda farklı bir bakış açısı yakalayabiliiriz. Bu gün Lübnan’da yaşanan sorunu “Türkiye’nin sorunu” olarak görmek, ya da “bölgesel sorun” olarak değerlendirmek bizleri yanlış arayışlara yönlendiricektir. Sorun “Global bir sorundur.” Bu yüzden konuya yaklaşımımızın, Türkiye’nin uluslararası toplumun bir parçası olduğu gerçeğiyle örtüşmesi gerekmektedir.

 

Dünyanın geleceğini ekonomik kararlar şekillendirmektedir. Devletler arası ilişkilere bu kriter yön vermektedir. Böyle bir dünyada ekonomik kalkınmasını tamamlayamamış, global ekonominin dişlilerinden biri olamamış ülkeleri gelecekte zorlu günler beklemektedir. Eğer bu dişlinin bir parçası olabilirseniz siyasi ve ekonomik istikrarınız da güvence altında demektir. Bu yüzden yazının başında belirttiğimiz hedefe doğru yolumuzdan sapmadan kararlılıkla yürümeliyiz. En ufak bir tereddütün bizlere onlarca yıla mal olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

 

Gelişmeler ışığında Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için ne kadar önemli olduğu ve yaşadığımız şu günlerin geleceğimiz için sahip olduğu tarihi önem bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin gelecek hedefi bellidir; “Modern dünya ile bütünleşmek”. Bunu sağlayacak hertürlü adımı desteklemeli, engelleri aşmak için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. 
Faaliyetler
09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


02.03.2021
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği