Turkçe | English   

 
 
Köşe Yazıları
Tikad 4.Olağan Genel Kurul Konuşması

TİKAD 5. OLAĞAN GENEL KURUL KONUŞMA METNİ

 

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Dostlarım

2004 yılında 13 idealist iş kadınının biraraya gelerek kurduğu TİKAD'ın  2014 yılında 92 seçkin üyesiyle Türkiye'de kamuoyu oluşturabilen etkin bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiş olması, kuşkusuz ki, hepimizin ortak başarısı, övünç vesilesidir.

Ülkemize olan bağlılığımız bizlerin omuzlarına ailemiz, işimiz, çocuklarımız ve pek çok  yükümlülüklerimize ilaveten  toplumsal gelişime katkı sunma, ülkemizde refahı ve toplumsal faydayı artırma gibi bir sorumluluğu da yükledi. Her birimiz bu amaç için  özveriyle çalışmayı görev bildik; zorlu yolculuğumuzda birbirimize destek olarak elimizden gelen tüm imkanları ülkemizin ve insanlarımızın faydasına sunma gayretinde olduk; inancımızı, heyecanımızı hiç yitirmeden TİKAD'ı beraberce bu noktaya getirdik.

TİKAD olarak, topluma verdiğimiz emeği Türkiye'nin geleceğine yaptığımız yatırım olarak gördük. Çünkü inanıyorum ki, bir ülkenin gelişmişliğini belirleyen en temel şey o ülkede refahın hakça paylaşımıdır. Türkiye birlikte gülmüyorsa, daha geniş imkanlara veya daha iyi fırsatlara sahip olan bizlerin de mutlu olması elbette düşünülemez.

Hiç kimse ülkesinde yaşananlardan bağımsız, izole bir hayat süremez; her ülkede olduğu gibi, Türkiye halkının da her bireyi bütünün bir parçasıdır,  ülkemizin bir yerinde yaşanan gelişmelerin diğer tarafı doğrudan ve hızla etkilediği  ortadadır; siyasette yaşananlar ekonomiyi, ekonomide yaşananlar toplumsal refahı ve beşeri gelişimi mutlaka etkiler. Tüm bunların farkında ve bilinç düzeyi son derece yüksek, çağdaş kadınlardan oluşan TİKAD üyesi işkadınları doğal olarak Türkiye'nin sorunlarına her zaman müdahil olmuş, çözüm için çaba harcamış, uluslararası platformlarda ülkesini her alanda sahiplenmiş ve yeri geldiğinde temsil etmiştir.

TİKAD olarak bizler tüm proje ve çalışmalarımızda her zaman toplumsal fayda kriterini temel ölçü olarak gördük. Kendi içine kapalı bir dernek yerine toplumla kaynaşmış bir dernek olmayı,  süslü sloganlarla ortaya atılan ama içi boş projelerle toplumun gözünü boyamak yerine her zaman zor ama ayağı yere basan, etki çapı geniş projeleri hayata geçirmeyi tercih ettik;  TİKAD'ın başarısının  arkasındaki ana fikir budur.

Türkiye'de  katılımcı demokrasi anlayışının gelişmesinde STK'ların önemli bir role sahip oldukları açıktır. TİKAD bu konuda elinden gelen gayreti göstermiş, toplumu ilgilendiren konularda görüşlerini paylaşmış,  tüm bu  konuları karar alıcı mercilerin önüne çıkarmış, üzerine düşen kamu adına sorumluluk üstlenme görevini bugüne kadar hakkıyla yerine getirmiştir; ve  buna  devam edecektir.

Bugün 5. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu ki bizlere, geriye baktığımızda hep birlikte önemli projelerin altına imza atmış, Türkiye'nin gelişim hamlelerine birlikte destek vermiş, ülkemiz adına pek çok başarıya layık görülmüşüz.

Taşıdığınız sorumluluk bilincinin ülkemize sağladıklarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenledir ki;  çabalarınız, katkılarınız ve özverili çalışmalarınızdan dolayı TİKAD üyesi tüm dostlarımın herbirine  teşekkür ederim.

 

     Saygılarımla,

 TİKAD BAŞKANI

   Nilüfer BULUT

 
Faaliyetler
09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


02.03.2021
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği